Home

Leier Family Chart
----------
Nowasky Family Chart

Leier Family History
----------
Nowasky Family History
Children of Charles
& Louise Nowasky


Children of Lawrence
& Amelia Leier

----------
Louisa & Ciro
----------
Louisa's Letters
Cemeteries
Causes of Death
Photos
Documents
Brooklyn Map
Email Me

Otto Fretz


Otto Fretz

A photo postcard of Otto Fretz, circa 1919. Otto sent this card to Mettie and John Kazalski.


Copywrite

LEIER/NOWASKY FAMILY HISTORY